ยินดีต้อนรับ    
 

ตามสอบผ้าไหม
รหัสผ้า GI :  
 
 
GI ร้านค้าผ้าไหม
GI ประกาศกรมฯ

 เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:  
ลืมรหัสผ่าน
 
105875
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ > การยกระดับศักยภาพด้านการย้อมสีธรรมชาติเพื่อเตรียมพร้อมสู่การผลิตสิ่งทอที่ใส่ใจต่อคุณภาพของผู้ประกอบการ Gi ลำพูน วันที่  20 ม.ค 58
   
  สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย เร่งยกระดับศักยภาพด้านการย้อมสีธรรมชาติเพื่อเตรียมพร้อมสู่การผลิตสิ่งทอที่ใส่ใจต่อคุณภาพ กระตุ้นเศรษฐกิจในยุคการค้าที่เน้นการเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมในงาน "การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการย้อมสีธรรมชาติของประเทศอาเซียน" ในวันที่ 20 ม.ค. 58 ณ ลานกิจกรรมพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา จ.เชียงใหม่ ที่จัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้สถาบันผ้าทอฯได้นำกลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการผ้าไหม GI ช่างทอผ้า และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ด้านผ้าทอของอบจ.ลำพูน ทั้งนี้ในการไปร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างครูภูมิปัญญาของแต่ละประเทศในอาเซียน นับว่าเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากและจะสามารถพัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้ด้านการย้อมสีธรรมชาติ การแปรรูปสิ่งทอของจ.ลำพูน ให้มีคุณภาพ เมื่อก้าวสู่ AEC