ยินดีต้อนรับ    
 

ตามสอบผ้าไหม
รหัสผ้า GI :  
 
 
GI ร้านค้าผ้าไหม
GI ประกาศกรมฯ

 เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:  
ลืมรหัสผ่าน
 
105875
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประเทศในอาเซียนสนใจผ้าไหมยกดอกลำพูน วันที่  23 ม.ค 58
   
  อีกหนึ่งวันที่ถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ได้รับการติดต่อจาก Mr.Bernhard Bart and Mrs.Erika Dubler นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาผ้าทอของประเทศอินโดนีเซีย เจ้าของ Studio Songket Sumatera Loom,Indonesia และเจ้าของรางวัล Award of Excellence for hadicraft 2012 from UNESCO ในการเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องการทอผ้าด้วยมือและการย้อมสีธรรมชาติ สืบเนื่องจากการมาร่วมงานสัมมนาวิชาการผ้าพื้นเมืองอาเซียน (ASEAN Traditional Textiles Symposium) ณ ม.พายัพ และ ได้พบปะกับผู้ประกอบการผ้าทอรวมทั้งเจ้าหน้าที่สถาบันผ้าทอในงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการย้อมสีธรรมชาติในอาเซียน วันที่ 19-20 ม.ค. 58 ที่ผ่านมา ทำให้ทั้งสองคนนี้มีความสนใจในเอกลักษณ์ผ้าพื้นถิ่นของลำพูน อาทิ ผ้าตีนจกลี้ ผ้าชนเผ่ากะเหรี่ยงของลำพูน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าไหมยกดอกลำพูน จึงตัดสินใจมาเยี่ยมชมและร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่อณ สถาบันผ้าทอมือฯ ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ในยุคจะก้าวสู่ AEC