ยินดีต้อนรับ    
 

ตามสอบผ้าไหม
รหัสผ้า GI :  
 
 
GI ร้านค้าผ้าไหม
GI ประกาศกรมฯ

 เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:  
ลืมรหัสผ่าน
 
105876
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ > เตรียมพร้อมสู่การยกระดับองค์ความรู้ด้านผ้าทอ วันที่  12 ก.พ. 58
   
  "เราเตรียมพร้อมสู่การยกระดับองค์ความรู้ด้านผ้าทอ" สถาบันผ้าทอฯ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ (องค์การมหาชน) วางแผนเพื่อเตรียมพร้อมสู่การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะ (CB) อาชีพสาขาผ้าทอ (ประเภทผ้ายก) หวังยกระดับองค์ความรู้ สร้างมาตรฐานฝีมือแก่ช่างทอผ้าทั้งในจ.ลำพูนและต่างจังหวัด ให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน กระตุ้นให้คนหันมาเห็นความสำคัญของอาชีพด้านการทอผ้า เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของตน ทั้งนี้หลังการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างทั้งสององค์กร จะได้เร่งให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงบทบาท หน้าที่ ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขาผ้าทอต่อไป