ยินดีต้อนรับ    
 

ตามสอบผ้าไหม
รหัสผ้า GI :  
 
 
GI ร้านค้าผ้าไหม
GI ประกาศกรมฯ

 เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:  
ลืมรหัสผ่าน
 
105874
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ > การตรวจติดตามภายในผ้าไหมยกดอกลำพูน GI ครั้งที่ 1 /2558 วันที่  9 มี.ค. 58
   
  วันนี้สถาบันผ้าทอมือฯ ดำเนินการตรวจติดตามภายในผ้าไหมยกดอกลำพูน GIครั้งที่ 1 /2558 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการผ้าไหมยกดอกลำพูนด้วยดี ซึ่งการเข้ารับการสุ่มตรวจผ้าไหม GI ของแต่ละร้านนั้น คณะทำงานซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงวุฒิ นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ตัวแทนจากส่วนราชการทั้งจากส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น ร่วมกับ คณาจารย์จากสถานศึกษาจำนวนหลายแห่งได้ให้ร่วมมือร่วมดำเนินการภายใต้เกณฑ์การตรวจติดตามที่ได้ยื่นต่อกรมทรัพย์ทางปัญญาไว้อย่างเคร่งครัด โดยหวังว่าการตรวจคุณภาพผ้าไหมยกดอกGI นั้น จะเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีมาตรฐานสูงและสามารถพัฒนาให้เกิดมูลค่าสินค้าในระดับสากลได้ต่อไป #เรามีความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะผลักดันสินค้าทุกชิ้นให้มีมาตรฐานสูงเพื่อให้ผู้ซื้อได้รับความพอใจสูงสุดสมกับที่เป็นสินค้าที่มีคุณค่าสูงค่ะ