ยินดีต้อนรับ    
 

ตามสอบผ้าไหม
รหัสผ้า GI :  
 
 
GI ร้านค้าผ้าไหม
GI ประกาศกรมฯ

 เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:  
ลืมรหัสผ่าน
 
105875
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน่วยงานท้องถิ่นให้การสนใจเข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตผ้าไหมยกดอกลำพูนGI วันที่  19 มี.ค. 58
   
  วันนี้ พี่น้องชาวองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก จ.มหาสารคาม ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตผ้าไหมยกดอกลำพูน และการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน ณ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย เพื่อนำองค์ความรู้ไปแลกเปลี่ยนกับคนในพท้นที่ต.ลานสะแกและเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานส่วนท้องถิ่น