ยินดีต้อนรับ    
 

ตามสอบผ้าไหม
รหัสผ้า GI :  
 
 
GI ร้านค้าผ้าไหม
GI ประกาศกรมฯ

 เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:  
ลืมรหัสผ่าน
 
105876
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ > นิทรรศการ "ยกดอก ออกผล" ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่  29 พ.ค. 58
   
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย และกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญชมนิทรรศการผ้าไหมยกดอกลำพูน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ชื่อเสียงให้แก่ผ้าไหมยกดอกลำพูน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตและส่งเสริมการพัฒนาในด้านการท่องเที่ยว สังคม ในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฝั่งผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ โดยนิทรรศการครั่งนี้ ผ้าไหมยกดอกลำพูน ภายใต้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นผ้าไหมไทย GI ถือเป็นผ้าไหมประเภทแรกที่ได้รับเชิญให้ไปจัดแสดง ?#?อย่าลืมนะคะ? ชมของไทย ช้อปของไทย เพื่อนำไทยให้ยั่งยืนค่ะ