ยินดีต้อนรับ    
 

ตามสอบผ้าไหม
รหัสผ้า GI :  
 
 
GI ร้านค้าผ้าไหม
GI ประกาศกรมฯ

 เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:  
ลืมรหัสผ่าน
 
105875
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(BEDO) ศึกษาดูงานด้านGI วันที่  26 มิ.ย. 58
   
  "ถอดบทเรียนสู่การพัฒนา จากการพัฒนาสู่การต่อยอด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้อื่นอย่างแท้จริงและยั่งยืน" วันนี้สถาบันผ้าทอฯ มีโอกาสต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(BEDO) ซึ่งนำคณะจากกลุ่มGIมะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า ,GIผ้าย้อมคราม สกลนคร ,GIน้ำหมากเม่าสกลนคร เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชนภาคกลางและภาคตะวันออกหลายจังหวัด ร่วมศึกษาดูงานตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลในการจัดทำระบบข้อมูลเพื่อตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพสินค้าGI ผ้าไหมยกดอกลำพูน ในฐานะสินค้าGIที่มีการจัดการระบบควบคุมคุณภาพสินค้าดีที่สุดในประเทศ จึงถือว่าในวันนี้อบจ.ลำพูน ได้เดินทางมาไกลและจะก้าวเดินต่อไปในฐานะสินค้าภูมิปัญญาไทยที่พร้อมไปยืนอยู่ในระดับสากล