ยินดีต้อนรับ    
 

ตามสอบผ้าไหม
รหัสผ้า GI :  
 
 
GI ร้านค้าผ้าไหม
GI ประกาศกรมฯ

 เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:  
ลืมรหัสผ่าน
 
105874
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีเปิดตัวองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมารตฐานอาชีพด้านผ้าทอ วันที่  10 มิ.ย. 58
   
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดงานเปิดตัวองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพด้านผ้าทอ เทคนิคยก โดยสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย อบจ.ลำพูน ได้รับคัดเลือกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้เป็นองค์กรรับรองสมรรถนะ (Certification Body :CB) สาขาอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม กลุ่มงานผ้าทอ ประเภทเทคนิคยก เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรให้บุคลากรในอาชีพทอผ้า และประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงหน้าที่ขององค์กรในการวัดสมรรถนะของบุคคลด้านผ้าทอ เพื่อหวังยกระดับมาตรฐาน ต่อยอดฝีมือสู่การพัฒนารายได้ให้พร้อมเข้าสู่ยุค AEC