ยินดีต้อนรับ    
 

ตามสอบผ้าไหม
รหัสผ้า GI :  
 
 
GI ร้านค้าผ้าไหม
GI ประกาศกรมฯ

 เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:  
ลืมรหัสผ่าน
 
105875
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ > องค์กรสหวิชาชีพ (Interprofessional Body-IPB)ที่ยั่งยืนสำหรับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ วันที่  21 ก.ค. 58
   
  "Training On Sustainable Interprofessional body for Geographical Indication : GIs " ท่านปลัดนำน้องๆเจ้าหน้าที่สถาบันผ้าทอมือฯและตัวแทนผู้ประกอบการผ้าไหมยกดอก GI และตัวแทนคณะทำงานตรวจติดตามภายในผ้าไหมยกดอกGI ได้แก่คุณชีระโชติ สุนทรารักษ์ เข้าร่วมการอบรมเรื่ององค์กรสหวิชาชีพ (Interprofessional Body-IPB)ที่ยั่งยืนสำหรับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้โครงการว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาชนบทโดยพัฒนาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ระดับภูมิภาคในเอเชียขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การเพื่อการพัฒนาแห่งฝรั่งเศส (AFD) โดยการสนับสนุนของUN ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2015 ณ สำนักงานFAO กรุงเทพฯ ประเทศไทย....ทั้งนี้เพื่อยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการสินค้าGIให้มีมาตรฐานระดับสูงขึ้นเทียบเท่าต่างประเทศและสามารถหล่อเลี้ยงชุมชน สัมคมได้อย่างยั่งยืน