ยินดีต้อนรับ    
 

ตามสอบผ้าไหม
รหัสผ้า GI :  
 
 
GI ร้านค้าผ้าไหม
GI ประกาศกรมฯ

 เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:  
ลืมรหัสผ่าน
 
105878
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ > ต้อนรับคณะผู้บริหารจากหน่วยงานราชการและคณะผู้แทนการค้าสินค้าอาหารและเกษตร จากประเทศอินโดนิเซีย วันที่  14 ก.ย. 58
   
  วันนี้สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารจากหน่วยงานราชการและคณะผู้แทนการค้าสินค้าอาหารและเกษตร จากประเทศอินโดนิเซีย โดยมีนายสมพร เตชะอุ๊ด ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ ทญ.พรระวี ภู่เจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันผ้าทอฯ เป็นตัวแทนท่านนายกอบจ.ลำพูน ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผ้าไหมยกดอกลำพูน การทอผ้าแบบพื้นเมือง ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนผลิตภัณฑ์สินค้าของจังหวัดลำพูน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เช่น เรื่องการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) การตลาดผ้าไหมในประเทศอินโดนีเซีย รวมไปถึงแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมที่พร้อมจะทำเป็นสินค้าส่งออกระหว่างทั้ง2ประเทศ ซึ่งการแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างมาก และคาดว่าในเร็วๆนี้เราจะมีโอกาสได้ต้อนรับคณะเพื่อนบ้านอีกหลายประเทศที่จะมาเยี่ยมเยียนกันค่ะ