ยินดีต้อนรับ    
 

ตามสอบผ้าไหม
รหัสผ้า GI :  
 
 
GI ร้านค้าผ้าไหม
GI ประกาศกรมฯ

 เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:  
ลืมรหัสผ่าน
 
105875
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ > องค์กรที่มีการส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับสินค้าผ้าไหมยกดอกลำพูน วันที่  14 ก.ย. 58
   
  อีกหนึ่งงานที่ภาคภูมิใจของคณะทำงานสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ที่ได้รับเกียรติจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (มกอช.) ให้ร่วมเสวนาเพื่อถ่ายทอดผลสัมฤทธิ์ของการจัดทำระบบตามสอบคุณภาพผ้าไหมยกดอกลำพูน GI (Traceability) ผ่านเทคโนโลยีBarcode 2D ซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมกอช.ผ่านการประสานความร่วมมือจากกรมหม่อนไหม โดยมีสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้คิดและพัฒนาระบบ ทั้งนี้ระบบดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้ในการจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลการผลิตผ้าไหมยกดอกลำพูนเพื่อรองรับการตามสอบคุณภาพ ทำให้ผู้ซื้อผ้าไหมยกดอกลำพูนได้มั่นใจในคุณภาพการผลิตมากขึ้น และในปัจจุบันถือว่าอบจ.ลำพูน โดยสถาบันผ้าทอมือฯ สามารถควบคุมระบบตามสอบนี้ร่วมกับผู้ประกอบการได้ดีที่สุดเป็นอันดับต้นในประเทศไทย ซึ่งเราพร้อมที่จะถ่ายทอดความสำเร็จนี้แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่สินค้าตนเองต่อไป