ยินดีต้อนรับ    
 

ตามสอบผ้าไหม
รหัสผ้า GI :  
 
 
GI ร้านค้าผ้าไหม
GI ประกาศกรมฯ

 เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:  
ลืมรหัสผ่าน
 
105877
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ > ระดมความคิด เพื่อปูรากฐานทางวิชาการให้มั่นคง รับใช้ชุมชน สังคมต่อไป วันที่  18 ก.ย. 58
   
  "...ปลัดนิชาดา สุริยะเจริญ ในฐานะนักวิจัยโครงการศึกษาตลาดสินค้าไหมในอาเซียน โครงการวิจัยที่กรมหม่อนไหม ร่วมกับสภาการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เชิญบรรดานักวิจัย เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ผู้ผลิตเส้นไหม ผู้ประกอบการเกี่ยวกับสินค้าไหม ตลอดจนบริษัท หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ระดมสมองเพื่อหาแนวทางการพัฒนางานวิจัยทางด้านหม่อนไหม โดยงานวิจัยจะมีทั้งระยะเร่งด่วน ระยะสั้น และระยะยาว ทั้งนี้งานวิจัยที่ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะรองรับการทำงานของทุกภาคส่วนด้านการผลิตสิ่งทอที่เป็นไหม เพื่อให้เกิดพัฒนาที่เป็นมาตรฐาน มีงานด้านวิชาการมารองรับ และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง เกิดผลต่อทุกส่วนในมุมกว้าง และที่สำคัญคือจะทำให้เราสามารถเข้มแข็งขึ้นในยุคที่จะเปิด AEC ในสิ้นปีนี้....ในส่วนของพี่น้องชาวลำพูน ปลัดนิชาดาได้เป็นตัวแทนในการเสนอแนวทางที่จะทำงานวิจัยหลายด้านเพื่อนำมาพัฒนาสินค้าผ้าไหมยกดอกลำพูน เนื่องจากขณะนี้สินค้าผ้าไหมของจ.ลำพูนได้เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีการผลิตที่มีคุณภาพสูง มีแนวโน้มที่จะสามารถรุกสู่ตลาดต่างประเทศได้