ยินดีต้อนรับ    
 

ตามสอบผ้าไหม
รหัสผ้า GI :  
 
 
GI ร้านค้าผ้าไหม
GI ประกาศกรมฯ

 เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:  
ลืมรหัสผ่าน
 
105874
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ > ครั้งแรกของทดสอบและรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสำหรับช่างทอผ้า เทคนิคยก วันที่  28 ต.ค. 58
   
  ครั้งแรก! เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 58 ที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกที่สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ในฐานะศูนย์ทดสอบและรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ( CB ) สำหรับช่างทอผ้า เทคนิคยก ซึ่งการทดสอบในครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อหวังผลักดันให้ผู้ที่มีอาชีพทอผ้า ได้มีการจัดระดับมาตรฐานในสายงานอาชีพของตน เพื่อนำไปสู่การรับรองมาตรฐาน เชื่อมโยงไปสู่การเตรียมวัดระดับทางคุณวุฒิทางการศึกษาและสามารถใช้เป็นฐานในการยกระดับรายได้ต่อได้ ทั้งนี้การทดสอบวันนั้นนี้ เป็นการทดสอบบุคคลตามระดับชั้นที่ 1 ซึ่งมีการเปิดให้บุคคลสมัครเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ ความสามารถที่มีทั้งการทดสอบทางวิชาการ การปฏิบัติและการสัมภาษณ์เพื่อวัดฐานความรู้พื้นฐาน ในการนี้ได้รับร่วมมือจากผู้สอบ(Examiner) ที่มีความรู้ ความสามารถด้านผ้าทอจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อ.ปรีชาเกียรติ บุณยเกียรติ ,อ.นพรัตน์ โสภา และ คุณชีระโชติ สุนทรารักษ์ เป็นผู้ทดสอบ และมี ปลัดนิชาดา สุริยะเจริญ ผู้จัดการศูนย์ทดสอบฯ เป็นผู้ควบคุมการสอบในครั้งนี้ .....ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่สนใจจะสมัครเข้าวัดระดับมาตรฐานอาชีพด้านผ้าทอ เทคนิคยกทุกท่าน สามารถสอบถามและสมัครเข้าทดสอบได้ที่สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ในวัน เวลา ราชการ หรือ โทร . 053-560144 (การทดสอบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบรับรองมาตรฐานอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)