ยินดีต้อนรับ    
 

ตามสอบผ้าไหม
รหัสผ้า GI :  
 
 
GI ร้านค้าผ้าไหม
GI ประกาศกรมฯ

 เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:  
ลืมรหัสผ่าน
 
105884
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ > "วิจัยเพื่อพัฒนา" วันที่  23 พ.ย. 58
   
  สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย โดยปลัดนิชาดา ร่วมเป็นนักวิจัยในโครงการ"ศึกษาตลาดสินค้าไหมในอาเซียน" ซึ่งกรมหม่อนไหมและอบจ.ลำพูนได้รับทุนวิจัยจากสกว.เพื่อศึกษาพฤติกรรม กฎระเบียบและโอกาสที่จะขยายตลาดสินค้าไหมในอาเซียน ทั้งนี้อบจ.ลำพูนได้รับผิดชอบการเก็บข้อมูลในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่นำผ้าไหมยกดอกลำพูน ไปจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ...ยินดีกับพี่น้องลำพูนที่จะพัฒนาเพื่อก้าวสู่สากลต่อไป