ยินดีต้อนรับ    
 

ตามสอบผ้าไหม
รหัสผ้า GI :  
 
 
GI ร้านค้าผ้าไหม
GI ประกาศกรมฯ

 เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:  
ลืมรหัสผ่าน
 
105874
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ > ต้อนรับนายโยธิน ธรรมจำรัส ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด วันที่  14 ธ.ค. 58
   
  วันนี้ เวลา 13.00 น. สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ได้ต้อนรับนายโยธิน ธรรมจำรัส ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด พร้อมคณะจากศูนย์หม่อนไหมฯ เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และศึกษาดูงานการทอผ้าไหมยกดอกลำพูน เพื่อนำข้อมูลของผ้าไหมยกดอกลำพูนผ้าฝ้ายทอมือและผ้าชนเผ่า ไปเป็นข้อมูลในโอกาสที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นโครงการCSR ร่วมกับอบจ.ลำพูนต่อไป ทั้งนี้ยังให้ความสนใจกับสินค้าอีกหลายประเภทของจังหวัดลำพูนที่จะสามารถพัฒนารูปแบบและขยายตลาดให้กว้างขึ้นได้