ยินดีต้อนรับ    
 

ตามสอบผ้าไหม
รหัสผ้า GI :  
 
 
GI ร้านค้าผ้าไหม
GI ประกาศกรมฯ

 เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:  
ลืมรหัสผ่าน
 
105875
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ > ต้อนรับคณะจากตูเจียงเยี่ยน นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่  26 พ.ย. 58
   
  สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ต้อนรับคณะจากตูเจียงเยี่ยน นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยการนำมาของเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประเพณีวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และศึกษากระบวนการการผลิต การตลาด การควบคุมคุณภาพของผ้าไหมยกดอกลำพูนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) ## ซึ่งผ้าไหมยกดอกลำพูน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าทอมือได้รับความสนใจจากคณะที่มาศึกษาดูงานเป็นอย่างมาก และจากการต้อนรับคณะจากตูเจียงเยี่ยน นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้เชื่อว่าๅผ้าไหมยกดอกลำพูน ผ้าทอมือเมืองลำพูน เป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดลำพูนสามารถดังไกลสู่ระดับสากล ?#?ผ้าทอมือเมืองลำพูนคือที่หนึ่งแห่งมหัศจรรย์ผ้าไทย?