ยินดีต้อนรับ    
 

ตามสอบผ้าไหม
รหัสผ้า GI :  
 
 
GI ร้านค้าผ้าไหม
GI ประกาศกรมฯ

 เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:  
ลืมรหัสผ่าน
 
105874
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ > การตรวจสอบมาตรฐานผ้าไหมยกดอกลำพูน ครั้งที่ 3/2558 วันที่  15 ธ.ค. 58
   
  สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดการประชุมคณะทำงานระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และผู้ประกอบการผ้าไหมยกดอกลำพูน พร้อมตรวจสอบมาตราฐานการผลิตผ้าไหมยกดอกลำพูน GI ครั้งที่3/2558 ด้วยความเข้นข้น เป็นไปตามมาตรฐาน โดยคณะทำงานที่ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน เพื่อคงคุณภาพสูงสุด ## ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะทำงานฯและผู้ประกอบการผ้าไหมยกดอกลำพูน ทุกท่านนะคะ ที่เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการประชุมพร้อมตรวจสอบครั้งนี้ ##*เราจะก้าวหน้าและพัฒนาไปพร้อมกันค่ะ