ยินดีต้อนรับ    
 

ตามสอบผ้าไหม
รหัสผ้า GI :  
 
 
GI ร้านค้าผ้าไหม
GI ประกาศกรมฯ

 เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:  
ลืมรหัสผ่าน
 
105875
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ > การทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม อาชีพ ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยก วันที่  28 ม.ค 59
   
  วันที่ 27-28 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา นับเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะ สำหรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม อาชีพ ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยก - การทดสอบในครั้งนี้ เป็นการจัดสอบนอกสถานที่ ในเขตพื้นที่ อ.ลี้ และ อ. ทุ่งหัวช้าง - โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้ผู้ที่มีอาชีพทอผ้า มีการจัดระดับมาตรฐานในสายงานอาชีพของตนให้เป็นที่ยอมรับ และเป็นการเชื่อมโยงไปสู่การวัดระดับคุณวุฒิทางการศึกษา นอกจากนี้ยังสามารถใช้ผลการทดสอบดังกล่าวเป็นฐานในการยกระดับรายได้ในอนาคต - ทั้งนี้การทดสอบเป็นการทดสอบบุคคลตามระดับชั้นที่ 1 ซึ่งมีการทดสอบทั้งทางด้านวิชาการ ปฏิบัติและสัมภาษณ์ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้สอบ(Examiner) ที่มีความรู้ ความสามารถด้านผ้าทอจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อ.ปรีชาเกียรติ บุณยเกียรติ ,อ.นพรัตน์ โสภา และ คุณชีระโชติ สุนทรารักษ์ เป็นผู้ทดสอบ และมี ปลัดนิชาดา สุริยะเจริญ ผู้จัดการศูนย์ทดสอบฯ เป็นผู้ควบคุมการสอบในครั้งนี้ *** โดยผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบรับรองมาตรฐานอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ***