ยินดีต้อนรับ    
 

ตามสอบผ้าไหม
รหัสผ้า GI :  
 
 
GI ร้านค้าผ้าไหม
GI ประกาศกรมฯ

 เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:  
ลืมรหัสผ่าน
 
105876
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ > การพัฒนาแนวทางการจัดตั้งและพัฒนาระบบการควบคุมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) วันที่  3 ก.พ. 59
   
  นางนิชาดา สุริยะเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่ององค์กรสหวิชาชีพ (IPB) ถือว่าเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในทวีปยุโรป ให้กับกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ในกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องและการประเมินความพร้อมและวิเคราะห์ศักยภาพ การพัฒนาแนวทางการจัดตั้งและพัฒนาระบบการควบคุมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องให้ ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด