ยินดีต้อนรับ    
 

ตามสอบผ้าไหม
รหัสผ้า GI :  
 
 
GI ร้านค้าผ้าไหม
GI ประกาศกรมฯ

 เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:  
ลืมรหัสผ่าน
 
105875
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของกระบวนการให้การรับรองบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ วันที่  3 ก.พ. 59
   
  เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งของสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย อบจ.ลำพูน ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม อาชีพ ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยก ก็ได้เข้าประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของกระบวนการให้การรับรองบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพให้มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือ ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่