ยินดีต้อนรับ    
 

ตามสอบผ้าไหม
รหัสผ้า GI :  
 
 
GI ร้านค้าผ้าไหม
GI ประกาศกรมฯ

 เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:  
ลืมรหัสผ่าน
 
105874
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ > ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน วันที่  19 ก.พ. 59
   
  ทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย และคู่สมรส 60 ประเทศ เยือนเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ร่วมต้อนรับคณะทูตานุทูตต่างประเทศและคู่สมรส 60 ประเทศ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดลำพูน นำคณะโดย นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ คณะทูตานุทูตต่างประเทศและคู่สมรส ได้เดินทางนมัสการพระบรมธาตุหริภุญชัย ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร มีนายณรงค์ อ่อนสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ พาเยี่ยมชมภายในวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จากนั้นคณะได้เดินทางมายังสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย อบจ.ลำพูน มี ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน ให้การต้อนรับ จัดการแสดงตีกลองสะบัดชัยต้อนรับ ฉาย VTR ระบบ 3D แนะนำสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย เรื่องราวผ้าไหมยกดอกลำพูน และได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับบรรยากาศกาดหมั้วครัวฮอม นำชมสาธิตการทอผ้าไหม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ร้านผู้ประกอบการผ้าไหมยกดอกลำพูน ผ้าฝ้ายลำพูนมาจัดแสดงและจำหน่าย ซึ่งได้รับคำชมจากรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และหัวหน้าคณะทูตานุทูตว่าให้การต้อนรับดีเยี่ยม อาหารอร่อยมาก และหลังจากนั้นจะเดินทางไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จากนั้นเดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่