ยินดีต้อนรับ    
 

ตามสอบผ้าไหม
รหัสผ้า GI :  
 
 
GI ร้านค้าผ้าไหม
GI ประกาศกรมฯ

 เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:  
ลืมรหัสผ่าน
 
105874
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภูษา ราชินี วันที่  27 ก.พ. 59
   
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย อบจ.ลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการผ้าไหมยกดอกลำพูน GI ในงาน "ภูษาราชินี ทอด้วยรัก ปักด้วยใจ เทิดไท้องค์ราชินี"ณ อาคารนิทรรศการ 2 อทุยานราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในงานนี้ นางนิชาดา สุริยะเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้รับเกียรติให้เล่าเรื่อง "สมเด็จพระราชนีกับการอนุรักษ์ส่งเสริมผ้าไหมยกดอกลำพูน" และนำคณะผู้บริหารข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมเดินแบบชุดไทยพระราชนิยม มี 8 ชุด คือ ชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอมรินทร์ ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยจักรี ชุดไทยดุสิต ชุดไทยจักรพรรดิ์ และชุดไทยศิวาลัย ชุดไทยพระราชนิยมเหล่านี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงใช้ในโอกาส และสถานที่ต่าง ๆ จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายและชื่นชมกันทั่วไป ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ