ยินดีต้อนรับ    
 

ตามสอบผ้าไหม
รหัสผ้า GI :  
 
 
GI ร้านค้าผ้าไหม
GI ประกาศกรมฯ

 เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:  
ลืมรหัสผ่าน
 
105875
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ > อบจ.ลำพูน เปิดโครงการฝึกอบการออกแบบลวดลายผ้าทอ วันที่  20 ก.ค. 63
   
  อบจ.ลำพูน เปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ้าทอ ช่างทอ ด้านการออกแบบลวดลายผ้าทอ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพต่อยอดการพัฒนาและยกระดับงานศิลปหัตถกรรมให้แก่ผู้ประกอบการผ้าทอให้พร้อมที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์สิ่งทอในจังหวัดลำพูนให้มีความโดดเด่น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ โดยมี ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรม ร่วมกับ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบจ.ลำพูน พร้อมด้วยผู้ประกอบการผ้าทอในจังหวัดลำพูนเข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ ณ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย