ยินดีต้อนรับ    
 

ตามสอบผ้าไหม
รหัสผ้า GI :  
 
 
GI ร้านค้าผ้าไหม
GI ประกาศกรมฯ

 เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:  
ลืมรหัสผ่าน
 
105879
 
   
ร้านดารณีไหมไทย
รายละเอียด : ดารณีไหมไทย ตั้งอยู่เลขที่ 178/1 หมู่4 ต. เวียงยอง อ. เมือง จ. ลำพูน เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2539 โดย คุณดารณี ใจตื้อ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งขึ้น เริ่มจากการทอผ้าในครัวเรือน ซึ่งเป็นอาชีพที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ คุณดารณี ได้เล็งเห็นว่าอาชีพส่วนใหญ่ของสตรีชาวบ้านในตำบลเวียงยองคือ การทอผ้ายกดอก จึงได้รวบรวมกลุ่มสตรีดังกล่าวเข้ามาทอผ้าให้กับร้านดารณีไหมไทย เริ่มจากกี่ทอผ้า 1 หลังและค่อย ๆ ขยายกิจการต่อมาเรื่อย ๆ ฝึกหัดสอนทักษะทอผ้าให้กลุ่มสตรีและเยาวชนที่สนใจ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของการทอผ้าให้คงอยู่ต่อไปและเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปได้รูจัก โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐาน โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับผู้รับบริการ ในปัจจุบันดารณีไหมไทย มีบุคลากรอยู่ 75 คน มีแหล่งผลิต 2 แห่ง คือ อ. เมือง และ อ. ทุ่งหัวช้าง จ. ลำพูน ผลิตได้อัตรากำลัง 250 ชุด/เดือน
ผู้ประกอบการ : นางดารณี ใจตื้อ
เบอร์โทรศัพท์ : 053-530422, 081-2871245 FAX : 053-530247
อีเมลล์ : aor.amn@hotmail.com
ที่อยู่ : 178/1 หมู่ 4 ต.เวียงยอง อ. เมือง จ.ลำพูน 51000
เว็บไซต์ : http://daraneethaisilk.com/
แผนที่ :
คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่
พิกัด GPS :
Lat(N):
Long(E):


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
   
  ผลงาน
  ปี พ.ศ.  2551  ได้รับเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมชนิด Thai Silk จากสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ตรานกยูงสีน้ำเงิน)
ปี พ.ศ.  2551  ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สี่ดาว
ปี พ.ศ.  2549  ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สี่ดาว
ปี พ.ศ.  2547  ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สามดาว
ปี พ.ศ.  2547  ได้รับมาตรฐานสัญลักษณ์เครื่องหมาย บริการสินค้าคุณภาพจังหวัดลำพูน (Lamphun Brand)
ปี พ.ศ.  2546  ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช)
ปี พ.ศ.  2546  ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ห้าดาวระดับภาค
ปี พ.ศ.  2546  ชนะเลิศการประกวดผ้าไหมยกดอกในงานมหกรรมผ้าทอโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและ ได้รับโล่รางวัลของ พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
ปี พ.ศ.  2545  ชนะเลิศการประกวดผ้าไหมยกดอกในงานมหกรรมผ้าทอ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ.  2544  ชนะเลิศการประกวดผ้าไหมยกดอกในงานมหกรรมผ้าทอ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
   
  สินค้า GI
 
ไม่พบข้อมูล
   
  สินค้าทั่วไป
 
ไม่พบข้อมูล
   
  ตัวอย่างลายผ้า
 

พิกุล
รายละเอียด


รายละเอียด


รายละเอียด


รายละเอียด


รายละเอียด

เข็มขัด
รายละเอียด